190/106 Xóm Đất , Phường 10, Quận 11, Tp.HCM
Mon-Sat: 07:00 - 17:00

Trọn Gói Chụp ảnh Album Cưới

4.200.000 VND

 • Khổ Album 20x30 & 25x25 (30 Trang)

 • ____Ngày Chụp Album____

  >> Chú Rể:

  > 01 Vest Trắng hoặc 01 Vest Đen

  > 01 Vest màu tùy chọn

  > 02 Caravat hoặc Nơ

  >> Cô Dâu:

  > 01 Soire Trắng

  > 02 Soire Màu

  > 01 bộ đồ đôi tự chọn

  >> Dịch Vụ Kèm theo:

  > 01 lần trang điểm & làm tóc + dặm phấn suốt buổi chụp

  > Hoa và phụ kiện theo từng trang phục

  >> Sản Phẩm Nhận:

  > 01 Album 20x30 or 25x25(30 trang) cao cấp

  > 01 DVD file hình album

  _________QUÀ TẶNG_________

  > 01 Tấm (60x90) Ép Gỗ CAO CẤP

  > 01 túi Da đựng Album CAO CẤP

  > 01 DVD SlideShow

 • Lưu ý:

  Giá chưa bao gồm chi phí NGOẠI CẢNH

  Xe Di chuyển, vé vào cổng (nếu có) ...

  Ekip bao gồm : 2 đến 5 người

5.200.000 VND

 • Khổ Album 25x35 & 30x30 (30 Trang)

 • ____Ngày Chụp Album____

  >> Chú Rể:

  > 01 Vest Trắng hoặc 01 Vest Đen

  > 01 Vest màu tùy chọn

  > 02 Caravat hoặc Nơ

  >> Cô Dâu:

  > 01 Soire Trắng

  > 02 Soire Màu

  > 01 bộ đồ đôi tự chọn

  >> Dịch Vụ Kèm theo:

  > 01 lần trang điểm & làm tóc + dặm phấn suốt buổi chụp

  > Hoa và phụ kiện theo từng trang phục

  >> Sản Phẩm Nhận:

  > 01 Album 25x35 or 30x30 (30 trang) cao cấp

  > 01 DVD file hình album

  _________QUÀ TẶNG_________

  > 01 Tấm (60x90) Ép Gỗ CAO CẤP

  > 01 Album Mini CAO CẤP

  > 01 túi Da đựng Album CAO CẤP

  > 01 DVD SlideShow

 • Lưu ý:

  Giá chưa bao gồm chi phí NGOẠI CẢNH

  Xe Di chuyển, vé vào cổng (nếu có) ...

  Ekip bao gồm : 2 đến 5 người

6.200.000 VND

 • Khổ Album 35x35 & 30x40 (30 Trang)

 • ____Ngày Chụp Album____

  >> Chú Rể:

  > 01 Vest Trắng hoặc 01 Vest Đen

  > 01 Vest màu tùy chọn

  > 02 Caravat hoặc Nơ

  >> Cô Dâu:

  > 01 Soire Trắng

  > 02 Soire Màu

  > 01 bộ đồ đôi tự chọn

  >> Dịch Vụ Kèm theo:

  > 01 lần trang điểm & làm tóc + dặm phấn suốt buổi chụp

  > Hoa và phụ kiện theo từng trang phục

  >> Sản Phẩm Nhận:

  > 01 Album 35x35 or 30x40 (30 trang) cao cấp

  > 01 DVD file hình album

  _________QUÀ TẶNG_________

  > 01 Tấm (60x90) Ép Gỗ CAO CẤP

  > 01 Album Mini CAO CẤP

  > 01 túi Da đựng Album CAO CẤP

  > 01 DVD SlideShow

 • Lưu ý:

  Giá chưa bao gồm chi phí NGOẠI CẢNH

  Xe, ăn uống,  vé vào cổng (nếu có)

  Ekip bao gồm : 2 đến 5 người


img_divider

Trọn Gói Chụp ảnh Album & Ngày Cưới

7.800.000 VND

 • Khổ Album 20x30 & 25x25 (30 Trang)

 • ____Ngày Chụp Album____

  >> Chú Rể:

  > 01 Vest Trắng hoặc 01 Vest Đen

  > 01 Vest màu tùy chọn

  > 02 Caravat hoặc Nơ

  >> Cô Dâu:

  > 01 Soire Trắng

  > 02 Soire Màu

  > 01 bộ đồ đôi tự chọn

  >> Dịch Vụ Kèm theo:

  > 01 lần trang điểm & làm tóc + dặm phấn suốt buổi chụp

  > Hoa và phụ kiện theo từng trang phục

  >> Sản Phẩm Nhận:

  > 01 Album 20x30 or 25x25 (30 trang) cao cấp

  > 01 DVD file hình album

  _________Ngày Cưới_________

  >> Chú Rể:

  > 01 Vest Trắng hoặc 01 Vest Đen

  > 01 Vest màu tùy chọn

  > 02 Caravat hoặc Nơ

  >> Cô Dâu:

  > 01 Soire Trắng

  > 01 Soire Màu

  > 01 Áo dài

  >> Dịch Vụ Kèm theo:

  > 01 Bó hoa tươi + Hoa cài Áo

  > 01 Makeup + Làm Tóc (Tại Studio)

  > 01 Bộ trang sức, Phụ kiện

  _________QUÀ TẶNG_________

  > 01 Tấm (60x90) Ép Gỗ CAO CẤP

  > 01 túi Da đựng Album CAO CẤP

  > 01 DVD SlideShow

  > 10 tấm hình để bàn

 • Lưu ý Ngày chụp album:

  Giá chưa bao gồm chi phí NGOẠI CẢNH

  Xe Di chuyển, vé vào cổng (nếu có) ...

  Ekip bao gồm : 2 đến 5 người

  Lưu ý Ngày Cưới:

  Ngoại thành + phí phụ thu tùy xa gần

  Ở lại dặm phấn và thay đổi kiểu tóc + thêm 400.000VND

9.300.000 VND

 • Khổ Album 25x35 & 30x30 (30 Trang)

 • ____Ngày Chụp Album____

  >> Chú Rể:

  > 01 Vest Trắng hoặc 01 Vest Đen

  > 01 Vest màu tùy chọn

  > 02 Caravat hoặc Nơ

  >> Cô Dâu:

  > 01 Soire Trắng

  > 02 Soire Màu

  > 01 bộ đồ đôi tự chọn

  >> Dịch Vụ Kèm theo:

  > 01 lần trang điểm & làm tóc + dặm phấn suốt buổi chụp

  > Hoa và phụ kiện theo từng trang phục

  >> Sản Phẩm Nhận:

  > 01 Album 25x35 & 30x30 (30 trang) cao cấp

  > 01 DVD file hình album

  _________Ngày Cưới_________

  >> Chú Rể:

  > 01 Vest Trắng hoặc 01 Vest Đen

  > 01 Vest màu tùy chọn

  > 02 Caravat hoặc Nơ

  >> Cô Dâu:

  > 01 Soire Trắng

  > 01 Soire Màu

  > 01 Áo dài

  >> Dịch Vụ Kèm theo:

  > 01 Bó hoa tươi + Hoa cài Áo

  > 01 Makeup + Làm Tóc (Tại Studio)

  > 01 Bộ trang sức, Phụ kiện

  _________QUÀ TẶNG_________

  > 01 Tấm (60x90) Ép Gỗ CAO CẤP

  > 01 túi Da đựng Album CAO CẤP

  > 01 Album Mini CAO CẤP

  > 01 DVD SlideShow

  > 10 tấm hình để bàn

 • Lưu ý Ngày chụp album:

  Giá chưa bao gồm chi phí NGOẠI CẢNH

  Xe Di chuyển, vé vào cổng (nếu có) ...

  Ekip bao gồm : 2 đến 5 người

  Lưu ý Ngày Cưới:

  Ngoại thành + phí phụ thu tùy xa gần

  Ở lại dặm phấn và thay đổi kiểu tóc + thêm 400.000VND

10.300.000 VND

 • Khổ Album 35x35 & 30x40 (30 Trang)

 • ____Ngày Chụp Album____

  >> Chú Rể:

  > 01 Vest Trắng hoặc 01 Vest Đen

  > 01 Vest màu tùy chọn

  > 02 Caravat hoặc Nơ

  >> Cô Dâu:

  > 01 Soire Trắng

  > 02 Soire Màu

  > 01 bộ đồ đôi tự chọn

  >> Dịch Vụ Kèm theo:

  > 01 lần trang điểm & làm tóc + dặm phấn suốt buổi chụp

  > Hoa và phụ kiện theo từng trang phục

  >> Sản Phẩm Nhận:

  > 01 Album 35x35 & 30x40 (30 trang) cao cấp

  > 01 DVD file hình album

  _________Ngày Cưới_________

  >> Chú Rể:

  > 01 Vest Trắng hoặc 01 Vest Đen

  > 01 Vest màu tùy chọn

  > 02 Caravat hoặc Nơ

  >> Cô Dâu:

  > 01 Soire Trắng

  > 01 Soire Màu

  > 01 Áo dài

  >> Dịch Vụ Kèm theo:

  > 01 Bó hoa tươi + Hoa cài Áo

  > 01 Makeup + Làm Tóc (Tại Studio)

  > 01 Bộ trang sức, Phụ kiện

  _________QUÀ TẶNG_________

  > 01 Tấm (60x90) Ép Gỗ CAO CẤP

  > 01 túi Da đựng Album CAO CẤP

  > 01 Album Mini CAO CẤP

  > 01 DVD SlideShow

  > 10 tấm hình để bàn

 • Lưu ý Ngày chụp album:

  Giá chưa bao gồm chi phí NGOẠI CẢNH

  Xe Di chuyển, vé vào cổng (nếu có) ...

  Ekip bao gồm : 2 đến 5 người

  Lưu ý Ngày Cưới:

  Ngoại thành + phí phụ thu tùy xa gần

  Ở lại dặm phấn và thay đổi kiểu tóc + thêm 400.000VND


img_divider

Trọn Gói Chụp ảnh Album & Ngày Cưới & Quay Phim

10.700.000 VND

 • Khổ Album 20x30 & 25x25 (30 Trang)

 • ____Ngày Chụp Album____

  >> Chú Rể:

  > 01 Vest Trắng hoặc 01 Vest Đen

  > 01 Vest màu tùy chọn

  > 02 Caravat or Nơ

  >> Cô Dâu:

  > 01 Soire Trắng

  > 02 Soire Màu

  > 01 bộ đồ đôi tự chọn

  >> Dịch Vụ Kèm theo:

  > 01 lần trang điểm & làm tóc + dặm phấn suốt buổi chụp

  > Hoa và phụ kiện theo từng trang phục

  >> Sản Phẩm Nhận:

  > 01 Album 20x30 & 25x25 (30 trang) cao cấp

  > 01 DVD file hình album

  _________Ngày Cưới_________

  > 100 Tấm hình tiệc ngày cưới (13x18) lụa

  > Quay Phim trong ngày cưới (Tp.HCM) DVD **** ĐỔI USB +200.000 đ (QUAY HD + 800.000 đ)

  >> Chú Rể:

  > 01 Vest Trắng hoặc 01 Vest Đen

  > 01 Vest màu tùy chọn

  > 02 Caravat hoặc Nơ

  >> Cô Dâu:

  > 01 Soire Trắng

  > 01 Soire Màu

  > 01 Áo dài

  >> Dịch Vụ Kèm theo:

  > 01 Bó hoa tươi + Hoa cài Áo

  > 02 Makeup + Làm Tóc (Tại Studio)

  > 01 Bộ trang sức, Phụ kiện

  _________QUÀ TẶNG_________

  > 01 Tấm (60x90) Ép Gỗ CAO CẤP

  > 01 túi Da đựng Album CAO CẤP

  > 01 Album Mini CAO CẤP

  > 01 DVD SlideShow

  > 10 tấm hình để bàn

  > 01 Hộp đựng đĩa DVD

  > 01 DVD file hình GỐC + chỉnh sửa KHÔNG NÉN

 • Lưu ý Ngày chụp album:

  Giá chưa bao gồm chi phí NGOẠI CẢNH

  Xe Di chuyển, vé vào cổng (nếu có) ...

  Ekip bao gồm : 2 đến 5 người

  Lưu ý Ngày Cưới:

  Ngoại thành + phí phụ thu tùy xa gần

  Makeup Ở lại dặm phấn và thay đổi kiểu tóc + thêm 400.000VND

11.700.000 VND

 • Khổ Album 25x35 & 30x30 (30 Trang)

 • ____Ngày Chụp Album____

  >> Chú Rể:

  > 01 Vest Trắng hoặc 01 Vest Đen

  > 01 Vest màu tùy chọn

  > 02 Caravat or Nơ

  >> Cô Dâu:

  > 01 Soire Trắng

  > 02 Soire Màu

  > 01 bộ đồ đôi tự chọn

  >> Dịch Vụ Kèm theo:

  > 01 lần trang điểm & làm tóc + dặm phấn suốt buổi chụp

  > Hoa và phụ kiện theo từng trang phục

  >> Sản Phẩm Nhận:

  > 01 Album 25x35 & 30x30 (30 trang) cao cấp

  > 01 DVD file hình album

  _________Ngày Cưới_________

  > 100 Tấm hình tiệc ngày cưới (13x18) lụa

  > Quay Phim trong ngày cưới (Tp.HCM) DVD **** ĐỔI USB +200.000 đ (QUAY HD + 800.000 đ)

  >> Chú Rể:

  > 01 Vest Trắng hoặc 01 Vest Đen

  > 01 Vest màu tùy chọn

  > 02 Caravat hoặc Nơ

  >> Cô Dâu:

  > 01 Soire Trắng

  > 01 Soire Màu

  > 01 Áo dài

  >> Dịch Vụ Kèm theo:

  > 01 Bó hoa tươi + Hoa cài Áo

  > 02 Makeup + Làm Tóc (Tại Studio)

  > 01 Bộ trang sức, Phụ kiện

  _________QUÀ TẶNG_________

  > 01 Tấm (60x90) Ép Gỗ CAO CẤP

  > 01 túi Da đựng Album CAO CẤP

  > 01 Album Mini CAO CẤP

  > 01 DVD SlideShow

  > 10 tấm hình để bàn

  > 01 Hộp đựng đĩa DVD

  > 01 DVD file hình GỐC + chỉnh sửa KHÔNG NÉN

 • Lưu ý Ngày chụp album:

  Giá chưa bao gồm chi phí NGOẠI CẢNH

  Xe Di chuyển, vé vào cổng (nếu có) ...

  Ekip bao gồm : 2 đến 5 người

  Lưu ý Ngày Cưới:

  Ngoại thành + phí phụ thu tùy xa gần

  Makeup Ở lại dặm phấn và thay đổi kiểu tóc + thêm 400.000VND

12.500.000 VND

 • Khổ Album 35x35 & 30x40 (30 Trang)

 • ____Ngày Chụp Album____

  >> Chú Rể:

  > 01 Vest Trắng hoặc 01 Vest Đen

  > 01 Vest màu tùy chọn

  > 02 Caravat or Nơ

  >> Cô Dâu:

  > 01 Soire Trắng

  > 02 Soire Màu

  > 01 bộ đồ đôi tự chọn

  >> Dịch Vụ Kèm theo:

  > 01 lần trang điểm & làm tóc + dặm phấn suốt buổi chụp

  > Hoa và phụ kiện theo từng trang phục

  >> Sản Phẩm Nhận:

  > 01 Album 35x35 & 30x40 (30 trang) cao cấp

  > 01 DVD file hình album

  _________Ngày Cưới_________

  > 100 Tấm hình tiệc ngày cưới (13x18) lụa

  > Quay Phim trong ngày cưới (Tp.HCM) DVD **** ĐỔI USB +200.000 đ (QUAY HD + 800.000 đ)

  >> Chú Rể:

  > 01 Vest Trắng hoặc 01 Vest Đen

  > 01 Vest màu tùy chọn

  > 02 Caravat hoặc Nơ

  >> Cô Dâu:

  > 01 Soire Trắng

  > 01 Soire Màu

  > 01 Áo dài

  >> Dịch Vụ Kèm theo:

  > 01 Bó hoa tươi + Hoa cài Áo

  > 02 Makeup + Làm Tóc (Tại Studio)

  > 01 Bộ trang sức, Phụ kiện

  _________QUÀ TẶNG_________

  > 01 Tấm (60x90) Ép Gỗ CAO CẤP

  > 01 túi Da đựng Album CAO CẤP

  > 01 Album Mini CAO CẤP

  > 01 DVD SlideShow

  > 10 tấm hình để bàn

  > 01 Hộp đựng đĩa DVD

  > 01 DVD file hình GỐC + chỉnh sửa KHÔNG NÉN

 • Lưu ý Ngày chụp album:

  Giá chưa bao gồm chi phí NGOẠI CẢNH

  Xe Di chuyển, vé vào cổng (nếu có) ...

  Ekip bao gồm : 2 đến 5 người

  Lưu ý Ngày Cưới:

  Ngoại thành + phí phụ thu tùy xa gần

  Makeup Ở lại dặm phấn và thay đổi kiểu tóc + thêm 400.000VND


img_divider

 • Chi phí NGOẠI CẢNH:

Địa Điểm Phụ Phí

Phim trường LA’MOUR
2.500.000 VND

MỘC THANH
2.500.000 VND

WHITE HOUSE
2.500.000 VND

GREEN HOUSE
2.500.000 VND

ALIBABA
2.500.000 VND

Thác giang điền Đồng Nai
4.000.000 VND

Hồ đá Q9
4.000.000 VND

Hồ Dầu tiếng (Tây Ninh)
5.000.000 VND

Hồ CỐC (1 Ngày)
5.000.000 VND

Biệt thự Long ISLAND
5.000.000 VND

Đà Lạt
12.000.000 VND

Phan Thiết
15.000.000 VND

Nha Trang
15.000.000 VND

Sài gòn Bình Quới - Nhà thờ đức bà - Phú mỹ hưng Coffee
2.000.000 VND

img_divider

 • Chi phí Phát Sinh Ngày Cưới Nếu Có

> Tăng mỗi size Hình Lớn (Ảnh cổng Hoa) + 500.000 VND

> Thêm mỗi lần Makeup – Trang điểm Cô dâu + 800.000 VND

> Makeup – Trang điểm Mẹ Cô Dâu – Chú Rể + 300.000 VND

> Makeup – Trang điểm Người nhà + 150.000 VND

> Thêm mỗi Soire + 800.000 VND

> Thêm mỗi Vest + 400.000 VND

> Thêm mỗi Áo Dài Khăn đống + 400.000 VND

> Tăng mỗi size Album + 1.000.000 VND

> Hình tiệc Khổ 13×18: 9.000 VND/tấm

> Quay Phim DVD 01 ngày: 1.500.000 VND

5/5 (1 Review)