190/106 Xóm Đất , Phường 10, Quận 11, Tp.HCM
Mon-Sat: 07:00 - 17:00

Bảng Giá Design - Retouch - In Ấn Album

Nếu bạn đang sở hữu những tấm ảnh gốc và muốn tập hợp các bức ảnh này trong một cuốn album nhằm lưu giữ lại kỉ niệm nhưng bạn lại không giỏi sử dụng các phần mềm thiết kế hoặc không có thời gian để trực tiếp thực hiện điều đó. Trong trường hợp này, có thể bạn sẽ cần đến dịch vụ thiết kế album của Team Photo & Makeup

Thiết Kế  Album

Size Laminate PhotoBook Thêm Trang
20 x 30 cm 475.000 VND 600.000 VND 25.000 VND
25 x 30 cm 475.000 VND 600.000 VND 25.000 VND
25 x 35 cm 475.000 VND 600.000 VND 25.000 VND
30 x 30 cm 550.000 VND 700.000 VND 30.000 VND
30 x 35 cm 550.000 VND 700.000 VND 30.000 VND
30 x 40 cm 550.000 VND 700.000 VND 30.000 VND
35 x 35 cm 550.000 VND 700.000 VND 30.000 VND
30 x 45 cm 550.000 VND 700.000 VND 30.000 VND
35 x 40 cm 550.000 VND 700.000 VND 30.000 VND
40 x 40 cm 650.000 VND 800.000 VND 35.000 VND
45 x 45 cm 650.000 VND 800.000 VND 35.000 VND
Lưu ý: Design không bao gồm Retouch chỉnh sửa (Giá lẻ từng phần)

Bạn cần lưu ý rằng, Tiêu chuẩn số lượng trang thường dùng để in ấn :

 • Album Laminate 30 trang (15 tờ đôi)
 • Album Photobook là 40 trang (20 tờ đôi).
 • Giá Áp Dụng cho File Ngoại Cảnh
 • File Chụp Trong Studio (Tách Phông) + Thêm 400k/1 Album

Chỉnh sửa - Retouch Album

Size Laminate PhotoBook Thêm Trang
20 x 30 cm 800.000 VND 900.000 VND 50.000 VND
25 x 30 cm 800.000 VND 900.000 VND 50.000 VND
25 x 35 cm 800.000 VND 900.000 VND 50.000 VND
30 x 30 cm 800.000 VND 900.000 VND 50.000 VND
30 x 35 cm 800.000 VND 900.000 VND 50.000 VND
30 x 40 cm 800.000 VND 900.000 VND 50.000 VND
35 x 35 cm 800.000 VND 900.000 VND 50.000 VND
30 x 45 cm 800.000 VND 900.000 VND 50.000 VND
35 x 40 cm 800.000 VND 900.000 VND 50.000 VND
40 x 40 cm 800.000 VND 900.000 VND 50.000 VND
45 x 45 cm 800.000 VND 900.000 VND 50.000 VND
Lưu ý: Chỉnh Sửa - Retouch không bao gồm Design Thiết kế Album (Giá lẻ từng phần)

Bạn cần lưu ý rằng, Tiêu chuẩn số lượng trang thường dùng để in ấn :

 • Album Laminate 30 trang (15 tờ đôi)
 • Album Photobook là 40 trang (20 tờ đôi).
 • Giá Áp Dụng cho File Ngoại Cảnh
 • File Chụp Trong Studio (Tách Phông) + Thêm 400k/1 Album

Chỉnh Sửa - Retouch không phải Album:

♥ Gói Retouch 01: dưới 10 files, giá 25,000 VND/file.

♥ Gói Retouch 02: từ 11 files đến 30 files, giá 23,000 VNĐ/file.

♥ Gói Retouch 03: từ 31 files đến 50 files, giá 20,000 VNĐ/file.

♥ Gói Retouch 04: từ 51 files trở lên, giá 18,000 VNĐ/file.

 

In Ấn Album

Size Laminate PhotoBook + Trang Laminate + Trang PhotoBook
20 x 30 cm 750.000 VND 1.200.000 VND 30.000 VND 35.000 VND
25 x 30 cm 900.000 VND 1.140.000 VND 35.000 VND 40.000 VND
25 x 35 cm 1.200.000 VND 1.600.000 VND 45.000 VND 45.000 VND
30 x 30 cm 1.200.000 VND 1.600.000 VND 45.000 VND 45.000 VND
30 x 35 cm 1.500.000 VND 2.000.000 VND 55.000 VND 55.000 VND
30 x 40 cm 1.800.000 VND 2.400.000 VND 65.000 VND 65.000 VND
35 x 35 cm 1.800.000 VND 2.400.000 VND 65.000 VND 65.000 VND
30 x 45 cm 2.100.000 VND 2.800.000 VND 75.000 VND 75.000 VND
35 x 40 cm 2.100.000 VND 2.800.000 VND 75.000 VND 75.000 VND
40 x 40 cm 2.400.000 VND 3.200.000 VND 85.000 VND 85.000 VND
45 x 45 cm 2.700.000 VND 3.600.000 VND 95.000 VND 95.000 VND
Lưu Ý: In Ấn Không bao gồm Thiết Kế và Chỉnh Sửa - Retouch

Bạn cần lưu ý rằng, Tiêu chuẩn số lượng trang thường dùng để in ấn :

 • Album Laminate 30 trang (15 tờ đôi)
 • Album Photobook là 40 trang (20 tờ đôi).

TRỌN GÓI

Thiết Kế và Chỉnh Sửa - IN Album

 • Nhận Design Album FILE Khách hàng cung cấp 2.000.000 VND

Bao gồm: Chấm sửa chỉnh màu + Design + ra Album 20×30 hoặc 25×25  30 trang (15 tờ đôi)

 • Nhận Design Album FILE Khách hàng cung cấp 2.500.000 VND

Bao gồm: Chấm sửa chỉnh màu + Design + ra Album 25×35 hoặc 30×30 (30 Trang)

 • Nhận Design Album FILE Khách hàng cung cấp 3.000.000 VND

Bao gồm: Chấm sửa chỉnh màu + Design + ra Album 35×35 hoặc 30×40 (30 Trang)

5/5 (1 Review)