190/106 Xóm Đất , Phường 10, Quận 11, Tp.HCM
Mon-Sat: 07:00 - 17:00

Bảng báo giá quay phim cho khách hàng, Với đội ngũ đạo diễn, quay phim, nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất. Chi tiết báo giá quay phim chụp ảnh Sự kiện Event công ty – TeamBuilding – Training – Họp Báo …

QUAY PHIM – ĂN HỎI

1.500.000 VND

 • Truyền Thống

 • Nội dung: Quay phim Ghi lại diễn biến ngày ăn hỏi
  Địa điểm:;Do khách hàng cung cấp
  Khác hàng nhận: 1 DVD
  Sản phẩm: Video Clip hoàn chỉnh
  Truyền thống: 1 Máy
  Phóng Sự: Không
  Thời gian: 1 Buổi

 • (*)Thời gian làm việc tính theo Buổi hoặc 2-4 giờ
  (*) Ngoại thành + phí phụ thu tùy xa gần

2.000.000 VND

 • Truyền Thống Full HD

 • Nội dung: Ghi lại diễn biến ngày ăn hỏi
  Địa điểm:Do khách hàng cung cấp
  Khác hàng nhận:1 USB File Full HD + tặng 1 DVD
  Sản phẩm:Video Clip hoàn chỉnh
  Truyền thống: 1 Máy
  Phóng Sự: Không
  Thời gian: 1 Buổi

 • (*)Thời gian làm việc tính theo Buổi hoặc 2-4 giờ
  (*) Ngoại thành + phí phụ thu tùy xa gần

5.000.000 VND

 • __Phóng Sự Lễ Hỏi__

  Phóng Sự Full HD
 • Nội dung: Ghi lại diễn biến ngày ăn hỏi
  Địa điểm:Do khách hàng cung cấp
  Khác hàng nhận:1 USB File Full HD + tặng 1 DVD
  Sản phẩm:1 Video Clip 7 ~ 15 phút
  Truyền thống: Không 
  Phóng Sự: 2 Máy
  Thời gian: 1 Buổi

 • (*)Thời gian làm việc tính theo Buổi hoặc 2-4 giờ
  (*) Ngoại thành + phí phụ thu tùy xa gần
img_divider

QUAY PHIM – NGÀY CƯỚI

2.500.000 VND

 • Truyền Thống ngày cưới

 • Nội dung:Ghi lại diễn biến ngày cưới
  Địa điểm:;Do khách hàng cung cấp
  Khác hàng nhận: 1 DVD + file Full HD
  Sản phẩm: Video Clip hoàn chỉnh
  Truyền thống: 1 Máy
  Phóng Sự: Không
  Thời gian: 1 Ngày

 • (*)Thời gian làm việc tính theo Ngày hoặc 4-8 giờ
  (*) Ngoại thành + phí phụ thu tùy xa gần

7.000.000 VND

 • Phóng Sự ngày cưới Full HD

 • Nội dung: Ghi lại diễn biến ngày cưới
  Địa điểm:Do khách hàng cung cấp
  Khác hàng nhận: Tặng 1 DVD + 1 USB File Full HD
  Sản phẩm:Video Clip 7 ~ 15 phút
  Truyền thống: Không 
  Phóng Sự: 2 Máy
  Thời gian: 1 Ngày

 • (*)Thời gian làm việc tính theo Ngày hoặc 4-8 giờ
  (*) Ngoại thành + phí phụ thu tùy xa gần

9.000.000 VND

 • Phóng Sự - Truyền Thống Full HD

 • Nội dung: Ghi lại diễn biến ngày cưới
  Địa điểm:Do khách hàng cung cấp
  Khác hàng nhận:Tặng 1 DVD + 1 USB FileFull HD
  Sản phẩm :Clip Truyền thống hoàn chỉnh
  Sản phẩm:Clip Phóng sự 7 ~ 15 phút
  Truyền thống: 1 Máy 
  Phóng Sự: 2 Máy
  Thời gian: 1 Ngày

 • (*)Thời gian làm việc tính theo Ngày hoặc 4-8 giờ
  (*) Ngoại thành + phí phụ thu tùy xa gần

img_divider

Quay Phim Sự kiện Event công ty – TeamBuilding – Training – Họp Báo …

2.500.000 VND

 • TeamBuilding , Sự kiện, Event,Training

 • Nội dung: Quay TeamBuilding , sự kiện, event,Training ...
  Camera: 1 máy
  Khách hàng nhận: 1 DVD + file Full HD
  Sản Phẩm: Video Clip hoàn chỉnh
  Thời gian: 1 Buổi
  Địa điểm:  Do khách hàng cung cấp
 • (*)Thời gian làm việc tính theo Buổi hoặc 2-4 giờ
  (*) Ngoại thành + phí phụ thu tùy xa gần

3.500.000 VND

 • TeamBuilding , Sự kiện, Event,Training

 • Nội dung: Quay TeamBuilding , sự kiện, event,Training ...
  Camera: 1 máy
  Khách hàng nhận: 1 DVD + file Full HD
  Sản Phẩm: Video Clip hoàn chỉnh
  Thời gian: 1 ngày
  Địa điểm:  Do khách hàng cung cấp
 • (*)Thời gian làm việc tính theo Ngày hoặc 4-8 giờ
  (*) Ngoại thành + phí phụ thu tùy xa gần

img_divider

 

Dựng Phim Từ Dữ liệu khách hàng cung cấp

650.000 VND

 • WEDDING FILM EDITING GOLD

 • Nội dung: Dựng phim từ dữ liệu ảnh
  Bao Gồm: Video từ hình ảnh có chèn kỹ xảo
  Hiệu ứng: Có xử lý màu
  Kỹ xảo: Có lồng nhạc - Chèn Text
  > Sản phẩm: Video Clip hoàn chỉnh
  > Khác hàng nhận: 1 DVD + 1 File Full HD
  Thời lượng: 7 ~ 15p
  Thời gian: 2 Ngày

1.000.000 VND

 • WEDDING FILM EDITING DIAMOND

 • Nội dung: Dựng phim từ dữ quay video
  Bao Gồm: Video có chèn kỹ xảo
  Hiệu ứng: Có xử lý màu
  Kỹ xảo: Có lồng nhạc - Chuyển cảnh - Chèn Text
  > Sản phẩm: Video Clip hoàn chỉnh
  > Khác hàng nhận: 1 DVD + 1 File Full HD
  Thời lượng: 7 ~ 15p
  Thời gian: 2 Ngày

5/5 (1 Review)